29/09/21 Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Alt Bölge Konferansı

29/09/21 Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Alt Bölge Konferansı

29/09/21

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi (ECO-RCC), 29 Eylül’de Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nü kutlamak amacıyla, sizi “Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Alt Bölge Konferansı”na davet ediyor.

Etkinlik, gıda kaybı ve israfını etkili bir şekilde önlemek ve azaltmak için ulusal ve yerel yetkilileri, özel sektörü ve akademiyi eylemlerini önceliklendirmeye ve gerekli politika değişikliklerini hayata geçirmeleri, yeterli önlemleri almaları ve multidisipliner yaklaşımları benimsemeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor.Bu amaçla konferans, alt bölgede gıda kaybı ve israfının azaltılmasının önündeki ortak zorlukları ve engelleri tartışmak için bir platform sağlayacak ve olası çözümler hakkında fikir alışverişinde bulunarak ve işbirlikçi bir yaklaşımın faydalarını ve etkilerini öne çıkartarak ortak harekete geçmeye ilham olacak.

Etkinlik, Türkiye Hükümeti’nin finanse ettiği FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) ile yürütülen “Orta Asya Ülkelerinde Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması” insiyatifi altında düzenlenmektedir.

Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nü bizimle kutlayın ve 29 Eylül, 9.30-13:30’da (Ankara saati) gerçekleşecek tartışmaya siz de katılın. Etkinlik YouTube üzerinden İngilizce canlı yayımlanacaktır. Konferansta hem Rusça hem Türkçe simültane çeviri gerçekleştirilecektir.