Önerilen Eylemler

 • Gıda kayıplarını azaltma ve yoksul ve kırılgan durumda olanların gıda güvenliğini desteklemek için yatırımlar yapmalı ve teşvikler yaratmalı;
 • Kilit ortaklıklar kurarak gıda kayıplarını ve israfını azaltmak için özel sektör yatırımlarını kolaylaştırmalı ve geliştirmeli;
 • Gıda israfının etkileri ve azaltılmasına dair çözümleri içeren farkındalık arttıran eğitici kampanyalar başlatmalı ve destek vermeli;
 • İhtiyaç duyulan yerlerde gıdanın yeniden dağıtımını sağlamak için sosyal politikalar ve özel yenilikçi çözümler geliştirmeli ve bunları desteklemeli;
 • GKİ’yi azaltmak için ulusal stratejiler ve eylem planları geliştirmeli;
 • GKİ’yi azaltmayı ulusal gıda politikaları ve iklim eylem stratejilerine dahil etmeli
 • İsraf yönetim hiyerarşisini yasama önlemlerine dahil etmeli;
 • GKİ seviyeleri verilerinin mevcudiyetini ve kalitesini geliştirmeli;
 • Tüketicileri, evdeki gıda israfını azaltmak için gıdaların düzgün tüketilmesine yönelik “Son Tüketim Tarihi” ve “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” hakkında eğitmeli.
 • Gıda bağışını;
  1. Bağış yapılan gıdanın KDV oranlarını düşürerek,
  2. Belli bir miktarın üzerinde satılmamış gıdanın bağışlanması için şirketlere yasal zorunluluk getirilerek,
  3. Gıda bağışlarıyla ilgili diğer yasal altyapıları gözden geçirerek,
 • Gıda bağışı yapan gıda bankaları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları mali ya da diğer yollarla destekleyerek teşvik etmeli.