İyi Uygulamalar

2016'da Fransa, süpermarketlerin satılmamış yiyecekleri atmasını yasaklayan ilk ülke oldu. Perakendeciler, fazla
gıdaları bağışlayabilmek için hayır kurumları ile ortak çalışmalı.

  • İtalya'da hükümet, gıda bağışlarına ilişkin düzenlemeleri etkin bir şekilde gevşek tutarak, satılmayan ürünlerin hayır kurumlarına bağışlanmasını teşvik etti.
  • 2016’da Danimarka, GKİ sorunuyla mücadele için Son Tüketim Tarihi geçen ancak açıkça etiketlenmiş ve herhangi bir sağlık riski belirtisi göstermeyen gıdaların satılmasını yasal kılan bir sübvansiyon/bağış planı başlattı.