Mevcut Durum

2050 itibariyle dünya nüfusunun 9.7 milyarı aşması beklenirken, aynı zaman diliminde gıda talebinin de yüzde 60’a kadar artacağı düşünülüyor. Bu esnada, 2019 yılında 820 milyon insanı geçen kronik açlık artıyor ve üretilen gıdanın önemli bir kısmı kayboluyor veya israf ediliyor.

Sadece Türkiye’de yılda 18 milyon ton gıdanın kaybolduğu ya da israf edildiği tahmin ediliyor. Bu rakam ülke çapında üretilen tüm gıdanın yüzde 20’sinden fazlasına karşılık geliyor.

Bu sektörde gıda israfını önlemek ve azaltmak için ana eylem alanları, üretim ve işleme uygulamalarını iyileştirmek, operasyonları ve lojistiği en uygun hale getirmek, yenilikçi ambalajlama çözümleri sunmak, porsiyon boyutlarını düzenlemek, tüketici bilincini artırmak, fazla gıdanın yeniden dağıtmak ve gıda, yem ve gıda dışı kullanım yoluyla döngüselliği teşvik etmek üzerinedir.