Önerilen Eylemler

  • Tedarik zincirinin önemli evrelerindeki GKİ miktarlarını izlemeli, ölçümlemeli ve ilgili aksiyonları almalı;
  • Tedarik zinciri boyunca (ham maddenin satın alınmasından pazarlanmasına, lojistiğine, vb.) gıda israfının önlenmesini sürece dahil etmeli;
  • Ham madde satın alımı, stok yönetimi vb. için planlama/öngörü geliştirmeli;
  • Tarih etiketleri uygulamaları ve tüketicilerin gıda etiketi üzerindeki bilgileri anlama düzeyini geliştirmeli (gıda okuryazarlığı);
  • Yan ürünleri işleyerek veya onlardan faydalanarak yeni ürünler üretmek için araştırma ve inovasyona fon ayırmalı;
  • Tedarik zinciri paydaşları ve gıda işi yapan işletmeciler, mevcut bilgilerden istifade etmeli ve tedarik zincirindeki GKİ’nin azaltılmasına yönelik eylemlerin kapsamını büyütmek için -kamu ve özel- kaynakları belirlemeli;
  • Özel sektördeki aktörler, GKİ’ye yol açan uygulamaların çözümüne yönelik bilgi paylaşımını kolaylaştıracak özel platformların kurulmasını teşvik etmeli;
  • Gıda toptan ve perakende sektörü, ihtiyaç fazlası gıdayı hayır kurumlarına ve gıda bankalarına bağışlamaya yönelik çabalarını hızlandırmalı.