Mevcut Durum

Her yıl insan tüketimi için üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 30'u ya kaybolmakta ya da israf edilmektedir. Tüketici düzeyindeki nedenler, fazla satın almaya yol açan zayıf satın alma planlamasından, "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" ve "Son Tüketim Tarihi" ​​arasındaki farkı bilmemeleri, yetersiz depolama, fazla porsiyon hazırlama ve yiyeceklerin nasıl daha verimli tüketileceği / kullanılacağı (örneğin, artanları atmak yerine başka tarifler için kullanma) hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.

Diğer aktörlerin müdahaleleri ve çeşitli faktörler tüketici davranışını etkilerken, hane halkı gıda israfının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, gıda israfını önlemenin ve azaltmanın yolları hakkında bilgi sağlamak ve uygun bir ortam yaratmak, konuyu hane halkı düzeyinde ele alırken öncelikli eylemler olmalı.