Proje

FAO-Gıda ve Tarım Ortaklığı Programı (FTPP II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından gerçekleştirilen “SEC Ülkelerinde Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması” projesi, faydalanıcı ülkelere (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye), gıda kaybı ve israfını (GKİ) azaltmaya yönelik ulusal stratejiler ve eylemler geliştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor. Proje özellikle yararlanıcı ülkelerde GKİ'yi azaltmak için ulusal strateji ve eylem planları geliştirmelerine, konuyla ilgili tüm aktörler arasında gıda kaybı ve israfı hakkında farkındalık ve anlayış oluşmasına ve bilgi yönetimi ve kapasite geliştirilmesine destek verecek.

Bu projenin katılımcıları kamu sektörü (bakanlıklar ve ilgili yayım daireleri), özel sektör (çiftçiler, perakendeciler gıda işletmeleri ve HORECA[1]), sivil toplum (yerel STK'lar) ve tüketiciler olacak. Proje, GKİ’nin ölçümü ve muhasebesi, GKİ’yi azaltma metodolojileri ve tanıtım, farkındalık yaratma ve bilgi yayma konularında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı teknik tavsiye ve bilgi sağlayarak uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacak ve bunlardan faydalanacak.

Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için Gıdanı Koru ulusal kampanyasını başlattı.

Gıdanı Koru kampanyası gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları ile ilgili tüketicinin bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsenerek, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim planlıyor.

[1] Otel, restoran ve kafe