Gıda Kaybı ve İsrafı Üzeri̇ne FAO’nun Yayınladığı Raporlar (İngi̇li̇zce)

Gıda Kaybı ve İsrafı Üzeri̇ne FAO’nun Yayınladığı Raporlar (İngi̇li̇zce)

Food Losses And Waste In Turkey - http://www.fao.org/3/a-au824e.pdf

FAO Food Loss and Waste Database - http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data/en/

State of Food and Agriculture 2019 - http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf

The State of Food Security and Nutrition in the World SOFA 2019 - http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf